Ett Modernt lantbruk mitt i ett historiskt kulturlandskap


Några mil bort från Stockholms innerstadspuls ligger denna vackra, unika plats. Ett livsmedelsproducerande lantbruk fullt av historia. Skogen lockar med sitt lugn, åkrar och djurs beteshagar skapar ett öppet landskap. Granby inger en samhörighet mellan dåtid, nutid, gemenskap och medvetenhet.