Granby Gård © 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torpen på Granby Gård

 

Under 1700- och 1800-talen ökade befolkningen på landsbygden kraftigt. Vid den här tiden byggdes därför många torp och s.k. dagsverksstugor. Dagsverkstorparen arrenderade marken av bonden och betalade arrendet med ett visst antal dagsverken. Den tid han fick över ägnade han åt att odla jorden som hörde till arrendet. Många torp beboddes också av hantverkare och indelta soldater. Till Granby Gård hörde kring år 1900 åtta torp. Sex av torpen är idag välbevarad kulturhistoria och samtliga är uthyrda till privatpersoner.

 

 

Soldattorpet

 

Västerut i backen bakom maskinhallen ligger det gamla soldattorpet. Det är en enkelstuga med okantad panel och tegel på taket. Dörr med en liten förstutrapp till vänster och rökrör rakt upp. Soldat- torpet tros ha funnits här sedan slutet av 1600-talet.  

 

 

 

 

 

Kvarngården

 

Nedanför Granbybacken, en bit bort ligger Kvarngården. Mannbyggnaden till Granby Kvarn och Såg som låg här fram till 1963. Hit åkte traktens bönder för att mala säd. Sågen brann ner och vi räknar idag Kvarngården som ett av torpen på Granby.

 

 

 

 

Gustavslund

 

På andra sidan vägen från Kvarngården ligger Gustavslund, en timrad enkelstuga som fungerat som dagsverkstorp på gården.

 

 

 

Granbylund

 

Ett dagsverkstorp, troligen från 1700-talet eller tidigt 1800-tal.

 

 

 

 

 

 

Holmboda

 

Längst bort på Granby grusväg på gränsen till Markim ligger dagsverkstorpet Holmboda.

 

 

Alla torp på gården har hyresgäster. Andra torp som legat på Granby finns att läsa om på Orkesta Hembygdsförenings hemsida  www.orkesta.nu  såsom Grindstugan, Plågen och Traktaten. Där finner man också information om hur man levde här främst kring förra sekelskiftet.