Granby Gård © 2012

 

 

 

 

 

 

 

Historik kring Granby Gård

 

Granbys manbyggnad är från 1886 med knuttimrad och vit putsad fasad.

 

1963 brann Granby kvarn, endast manbyggnaden finns kvar idag, Kvarngården.

 

Det fanns arbetshästar på Granby Gård fram till 1968

 

 

 

 

 

 

 

AB.

 

                                                     2004 Ett samarbete inleds med turistentreprenör och gården börjar ta emot främst utländska turister intresserade av Granbys fornminnen.

 

2008 HÖKERIET Servering och handelsbod påbörjar sin verksamhet i en flygelbyggnad till gården.