Granby Gård© 2012  

 

 

 

Granby Gård  ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar. 

 

Med ett bekvämt avstånd från Stockholm och Roslagsbanan finns här Sverigeas största runristning på häll, en åkeri- och entreprenad firma, en såg och ett Hökeri.

 

 

 

 

 

 Granbyhällen